Začíname s Dot Net: aplikácie a rozdiely

Microsoft je jednou z najväčších a najväčších technologických spoločností na svete. Vyvinuli úžasné produkty, ktoré priniesli revolúciu a zmenili spôsob, akým každý deň interagujeme s technológiou.

Nielenže vyvíjajú produkty pre koncových spotrebiteľov a firmy, ale tiež pociťujú bolesť vývojárov a snažia sa im ponúknuť lepšiu vývojársku platformu.

O ktorej vývojárskej platforme Microsoftu tu teda hovoríme?

Je to Dot Net Framework. Vyvinutý v roku 2002 spoločnosťou Microsoft, dnes je jedným z najpoužívanejších a najbežnejších rámcov pre vývojárov. V tomto rámci môžete vyvíjať webové stránky, aplikácie, mikroslužby a ďalšie. Podporuje 60 programovacích jazykov, z ktorých spoločnosť Microsoft vytvorila 11:

– C#.NET

– VB.NET

– C ++. NET

– J#.NET

– F#.NET

– JSCRIPT.NET

– WINDOWS POWERSHELL

– JÄRNRUBY

– JÄRNPYTON

– C OMEGA

– ASML (Abstract State Machine Language)

Pri vývoji rozsiahlych aplikácií a webových stránok môžete mať na mysli IDE. Potom môže byť Visual Studio vašim IDE vďaka svojim funkciám, ako sú úpravy, návrh rozhrania, správa servera, riešenie problémov a analýza výkonu.

Ak chcete ísť ďalej, porozprávajme sa o aplikáciách Dot Net:

Webové aplikácie ASP.Net: Je to program, ktorý je užitočné spustiť na webovom serveri a plní želania používateľov prostredníctvom protokolu http. Sú to buď jednoduché webové stránky vytvorené so stránkami HTML, alebo pokročilé obchodné aplikácie bežiace na miestnych a vzdialených sieťach.

S týmito podnikovými aplikáciami získate aj komponenty na výmenu údajov so súbormi XML. Patria sem dynamické aplikácie a aplikácie poháňané údajmi.

1) Webové služby: Ďalším názvom je „webové volanie“. Je to program, ktorý používa XML na výmenu informácií s iným softvérom pomocou štandardných internetových protokolov.

Zjednodušene povedané, môžeme to tiež povedať ako spôsob interakcie s objektmi cez internet. Webové služby sú dostupné prostredníctvom priemyselných štandardov, ako sú HTTP, XML a SOAP.

2) Windows aplikácia: Je to štandardná desktopová aplikácia Windows, ktorá je založená na formulároch a je užitočná pre každodenné úlohy. Príklad: Microsoft Word. Fungujú v prostredí Windows a využívajú služby poskytované operačným systémom Windows.

3) Služby Windows: Spúšťa spustiteľné aplikácie a beží v systéme ako proces na pozadí. Tieto aplikácie neprekážajú iným procesom bežiacim na tom istom počítači. Služby systému Windows sa vykonávajú aj v samostatných reláciách systému Windows, ktoré vytvoríte pre každú službu systému Windows. Tieto služby bežia na strane servera, a preto nemajú žiadne GUI.

4) Program konzoly: Je to ľahký program, ktorý beží na príkazovom riadku operačného systému Windows. Ak chcete pracovať s konzolovým softvérom, musíte zavolať na triedu s názvom „Konzola“. Je súčasťou koreňovej knižnice nazývanej „priestor mien“.

5) Mobilné aplikácie: Beží na niekoľkých mobilných zariadeniach, ako sú vreckové počítače, mobilné telefóny alebo PDA. Tieto aplikácie poskytujú prístup k údajom z mobilných zariadení. Na to .NET framework dynamicky mení programy spustené vo viacerých prehliadačoch v závislosti od mobilných zariadení.

Pozrime sa na niektoré hlavné rozdiely medzi rámcom Dot NET a jadrom Dot NET:

1) Open source: Dot NET Framework je licencovaný a patentovaný softvér. Ale Microsoft urobil niektoré komponenty vo svojom open source. Na druhej strane vytvorili .NET Core a vydali ho ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom. To viedlo spoločnosti aj jednotlivých vývojárov k vytváraniu aplikácií s Dot NET Core bez platenia licenčných poplatkov.

2) Nezávislosť na platforme: S Dot NET Framework môžu vývojári vytvárať aplikácie pre jednu platformu, tj Windows. Ale with.NET Core môžu vývojári vytvárať multiplatformové aplikácie a podporovať tri rôzne operačné systémy, tj Windows, OS X a Linux. Kompatibilita jadra .NET vývojárom uľahčuje vytváranie aplikácií nezávislých na platforme a prenos ich existujúcich aplikácií z jednej platformy na druhú.

3) Inštalácia: Inštalácia rámca Dot NET používa jeden balík a runtime prostredie pre Windows. Ale s .NET Core potrebujete iba balík a môžete ho nainštalovať nezávisle do operačného systému. Vývojár potrebuje iba skompilovať balíčky NuGet buď priamo, alebo ich vložiť do priečinka v programe.

4) Aplikácie: Dot NET Framework a .NET Core sa v aplikáciách navzájom líšia. Dot NET Framework je užitočný pri vytváraní okenných formulárov, ASP.Net a Windows Presentation Foundation (WPF). .NET Core je užitočné pri vytváraní univerzálnych aplikácií ASP.NET Core a Windows.

Dot NET Framework and.NET Core má širokú škálu aplikácií a je veľmi užitočný, pokiaľ ide o vývoj aplikácií, mikroslužieb a mnoho ďalších. Od roku 2002 riadi vývojársky kruh a v budúcnosti bude riadiť aj svojou open source licenciou. Dnes existuje mnoho spoločností zaoberajúcich sa vývojom webových stránok asp dot, ako aj nezávislých vývojárov, ktorí poskytujú e-služby na vývoj aplikácií, webových stránok a mnoho ďalších.

5 vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti pri prijímaní vývojárov Java

Vzhľadom na prebiehajúcu digitálnu transformáciu je pre spoločnosti dôležitejšie zostať technologicky konkurencieschopnými než kedykoľvek predtým. Pokiaľ ide o svetovo najpreferovanejšiu technológiu, v popularite sa nad Javou nič nevyrovná. Aby sme to uviedli na správnu mieru, povedzme, že jazyk Java používa viac ako 9 miliónov vývojárov na celom svete a v súčasnosti je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov vo firmách, organizáciách a inštitúciách.

Od prvého vydania v roku 1996 sa Java neustále vyvíja, čo viedlo k zvýšenému využívaniu spoločnosťami na celom svete. Našťastie rastúci softvérový priemysel je pokladnicou kvalifikovaných a odborných programátorov Java, čo znamená, že vám nikdy nedôjdu možnosti, keď potrebujete najať vývojárov Java. Ale nájsť perfektného vývojára pre vaše konkrétne požiadavky môže byť stále ťažké!

Ak v poslednej dobe plánujete najať vývojára alebo zadávať externé vývojové práce v Jave, musíte mať na pamäti päť vecí, ktoré vám môžu pomôcť nájsť správnu zhodu:

  • Zistite, aké schopnosti skutočne potrebujete: Vyhradení vývojári Java zohrávajú kľúčovú úlohu v celom cykle vývoja softvéru. Takže skôr, ako začnete s náborom špecializovaných programátorov Java, zistite, aké znalosti jazyka Java potrebujete, aby ste splnili špecifické požiadavky vašej spoločnosti.
  • Nájdite perfektný kultúrny doplnok: Bez ohľadu na to, aké veľké sú znalosti vývojára v oblasti Java, ak nemá nápady prispôsobiť sa kultúre a étosu vašej spoločnosti, môže to v budúcnosti viesť k nepredvídaným problémom. Toto je obzvlášť dôležité, keď zvažujete zmluvný trh a chcete outsourcovať vývojárov Java z Indie alebo iných podobných krajín, ktoré vedú globálnu arénu vývoja softvéru.
  • Otestujte si svoje schopnosti riešiť problémy s jazykom Java: Od každého vývojára sa očakáva, že bude mať schopnosti a znalosti na efektívny vývoj, distribúciu a správu kódu. To tiež znamená, že efektívne vyriešite všetky problémy, ktoré môžu nastať počas testovacej fázy a potom. Odborníci naznačujú, že pri prijímaní vývojárov Java by ste mali zhodnotiť, či majú pracovné znalosti o podnikových aplikáciách, technikách viacvláknových vlákien, návrhových vzoroch spolu s CSS, JavaScript a HTML.
  • Skontrolujte ich flexibilitu: Pri prijímaní špecializovaných programátorov Java, najmä pre dlhodobý projekt, je vhodné pozrieť sa na celkový obraz, a nie na to, čo práve potrebujete. Možno budete potrebovať vývojára Java s flexibilným prístupom k vývoju a nie niekoho, komu chýba elán učiť sa a aktualizovať. Pri prijímaní vývojárov Java preto myslite na budúcnosť svojho projektu, aby ste z dlhodobého hľadiska získali viac výhod.
  • Posúďte, ako chápu rámec Java: Aby udržali svoje aplikácie v prevádzke a neustále aktualizované, používajú firmy pri raste nové rámce a technológie. Preto je nevyhnutné najať programátorov Java, ktorí jasne rozumejú vašej technológii. Vývojár, ktorého zvažujete pre svoj ďalší projekt, musí byť oboznámený s najnovšou verziou Javy LTS a musí poznať rýchlu a staršie verzie. Preto sa navrhuje zamestnať vývojárov Java s ďalšími pracovnými znalosťami o knižniciach Java a ešte menej známych rámcoch Java.

Bez ohľadu na to, či chcete najať vývojárov Java alebo zadať outsourcingovú prácu v oblasti vývoja Javy renomovanej agentúre pre vývoj softvéru, vyššie uvedené body vám určite pomôžu nájsť vhodnú zhodu, ktorá má správne schopnosti a môže sa ľahko začleniť do vašej firemnej kultúry.

Vzhľadom na popularitu Javy si nikdy nemôžete nechať ujsť zamestnávanie vývojárov Javy. Vzhľadom na to môže byť nájdenie najlepšej zhody trochu náročné.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *