Úspešné tipy a triky na zasklenie

Úspešný program kryokonzervácie sa stal bremenom kliník plodnosti všade. Je dôležité, že pretože cykly „zmraziť všetky“ sa pomaly hromadia, závislosť na účinnom programe kryokonzervácie vyžaduje hodinu. Na kryokonzerváciu bolo nedávno vybrané zasklenie, ktoré môže mať malé odchýlky v závislosti od teploty, kryo-jednotiek a média. Napriek tomu sú základný princíp a protokol vzhľadom na všetky tieto faktory rovnaké. Vitrifikačný postup sa vykonáva s použitím dostupných vitrifikačných médií.

Embryá sú vystavené ES (ekvilibračné médium), po čom nasleduje ich začlenenie do VS (vitrifikačné médium) pred vložením do kryogénneho zariadenia a ponorením do kvapalného dusíka. Ako embryológovi sa vždy ukázalo, že vitrifikácia je zvládnuť desivejšie ako ICSI alebo iné postupy. Pokiaľ ide o ten istý, bohužiaľ neexistuje vyčerpávajúci vzdelávací modul. Kliniky plodnosti nedodržiavajú štandardný školiaci program pre vitrifikáciu, ktorý môže viesť k neschopnosti operátora, zlej miere prežitia a kolísaniu výsledkov!

Zasklenie vaječných buniek

Posledný krok s nabíjaním embryí je stredobodom celého postupu a celý vitrifikačný program spočíva na zásadnej podmienke na poslednú chvíľu. Samozrejme, hlavné zameranie bude na posledný krok, ktorý zahŕňa činnosti, ako je umývanie embryí vo VS, ich vloženie s minimálnym množstvom média do kryo jednotky a nakoniec vyprázdnenie príliš veľkého množstva médií a ich hodenie do tekutého dusíka. Krok nie je náročný, ale je opatrný vzhľadom na jeho mikroskopické aspekty v kombinácii s rasou v priebehu času.

Najväčšou výzvou pri vitrifikácii je rýchlosť v čase! Technológiu však možno efektívne implementovať po komplexnom spôsobe učenia sa krok za krokom tým, že si sami navrhnete dobré školiace prostredie.

Po prvé, keď sa zoznámite s technológiou, je to len kľúč k osvojeniu si protokolu. Musí za tým byť pochopenie vedy. Videlo to ľudí, ktorí prepadali panike, keď videli zmenšujúce sa embryá v ES!

Za druhé, odporúča sa začať tým, aby embryológ poznal všetky súčasti systému vitrifikácie. Cieľom by tu bolo urobiť veci perfektnými bez časových obmedzení. Posledný veľký krok je možné pre lepšiu aklimatizáciu rozdeliť na mini kroky. Embryológ sa môže naučiť nastaviť hrubý gombík na mikroskope, aby zachytil embryá potom, čo plávajú v dôsledku zmeny viskozity vo VS, zaostrenia kryotopu pod mikroskopom, umiestnenia ruky, naučte sa proces prania a konečne získajte schopnosť nabíjať embryá!

Po tretie, keď krok dokončíte, do obrazu vstúpi čas. Potom bude v centre pozornosti používanie stopiek a cvičenia načítania v požadovanom čase. Na začiatku môže doba nabíjania presiahnuť aj dve minúty. Cvičením pomaly znížite potrebný čas a nakoniec sa umiestnite do určeného rozsahu šesťdesiat až deväťdesiat sekúnd! Toto cvičenie je možné vykonať s degenerovanými oocytmi.

Po štvrté, akonáhle sa postaráte o čas, ďalším prirodzeným faktorom bude prežitie! Toto je krok, v ktorom použijete vyradené embryá a skutočne ich zmrazíte, ako keby ste vykonávali skutočný postup. Tu vstúpi do vašej praxe aj ES a budete pozorovať komplexné detaily, ako je reakcia embryí na médiá. V tejto fáze bude zahrnutá aj technológia rozmrazovania, pretože tiež prispieva k celkovému prežitiu. Výsledky je možné zaregistrovať a poskytuje pohľad na celkové zlepšovanie operátora.

Nakoniec, keď skončíte s prežitím embryí, vždy sa odporúča zmraziť pacientov s darovaním embryí, pretože cyklus ED má embryá najvyššej kvality. Blastocysty by sa mali brať do úvahy viac v počiatočnej fáze zmrazovania, ktorá prežíva lepšie ako embryá 2. alebo 3. deň. Toto je možné podporiť zvýšením počtu kryogénnych zariadení, ktoré postupne zodpovedajú súčasnému riadeniu výkonu predtým zmrazených kryogénnych zariadení.

Tento rozsiahly spôsob učenia sa vitrifikácie môže trvať celkovo šesť mesiacov v závislosti od cyklov, ktoré prebiehajú na klinike plodnosti, čo skutočne ovplyvňuje dostupnosť zárodočných buniek a zdrojov (napr. Expirované médiá na cvičenie). Pomáha dosiahnuť lepšie znalosti technológie a program je možné silne štandardizovať v samotnom fungujúcom centre pre plodnosť. Zasklenie je bránou pre embryá k odpočinku v dobe ľadovej a snáď im dokážeme cestu kvalitatívne uľahčiť!

Úloha Pythonu v umelej inteligencii

Ako súvisia umelá inteligencia (AI) a Python?

Python je bezpochyby najobľúbenejším a najpoužívanejším programovacím jazykom vývojárov súčasnosti. Guido Van Rossum vytvoril Python v roku 1991 a odvtedy je to jeden z najpoužívanejších jazykov s jazykom Java, C ++ atď.

Python je v popredí hľadania najvhodnejšieho programovacieho jazyka pre neurónové siete a umelú inteligenciu. Poďme pochopiť, prečo je umelá inteligencia s Pythonom bezpochyby najlepším nápadom pod slnkom.

Výhody a vlastnosti Pythonu

Vývojár môže priamo použiť program Python na spustenie programu v laickom jazyku bez toho, aby ho pred spustením skompiloval do strojového jazyka. Vďaka tomu je Python interpretovaným jazykom. Vďaka tomu je Python dostatočne komplexným jazykom, ktorý je možné interpretovať virtuálnym strojom alebo emulátorom okrem natívneho jazyka, ktorému hardvér rozumie.

Python je programovací jazyk na vysokej úrovni. Používa sa v mnohých komplikovaných scenároch. Pretože je to jazyk na vysokej úrovni, zaoberá sa objektmi, premennými, maticami, booleovskými výrazmi, komplexnými aritmetickými výrazmi a ďalšími druhmi abstraktných pojmov súvisiacich s počítačovou vedou. Vďaka tomu je komplexnejší, a preto dochádza k exponenciálnemu nárastu používania.

Python je možné použiť aj ako všeobecný programovací jazyk, čo znamená, že ho možno použiť v rôznych technológiách a doménach.

Python má tiež automatickú správu pamäte a dynamický systém. Tieto podporujú veľký počet programovacích paradigiem, ktoré zahŕňajú imperatívne, objektovo orientované, procedurálne a funkčné, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Python ponúka aj open source ponuku s názvom CPython a je k dispozícii aj pre všetky operačné systémy. To bol tiež dôvod širokej popularity Pythonu.

Vieme, prečo si Python získal takú popularitu, ale teraz sa pozrime, prečo má Python pre umelú inteligenciu výhodu oproti iným programovacím jazykom.

Prečo Python s umelou inteligenciou?

Tu je zrejmé, prečo Python pre AI a nie iný programovací jazyk? Hlavným dôvodom je to, že Python poskytuje najmenšie množstvo kódu v porovnaní s inými. A teraz je úplne zrejmé, prečo je Python na trhu obľúbenejší.

  • Python je dodávaný s vopred pripravenými knižnicami. Medzi jeho pokročilé knižnice patria Scipy, Pybrain a Numpy, čo z neho robí najvhodnejší jazyk pre AI.
  • Vývojári Pythonu z celého sveta poskytujú adekvátnu pomoc a vysvetľujúcu podporu prostredníctvom návodov a fór. Kódovanie je tak jednoduchšie ako v iných jazykoch.
  • Python nie je závislý na platforme, vďaka čomu je flexibilný a je obľúbenou voľbou, pretože ho možno použiť na všetkých rôznych typoch technológií a platforiem.
  • Python je najflexibilnejší jazyk zo všetkých dostupných možností, od OOP po skripty. Vývojári sa musia vysporiadať so všetkými druhmi algoritmov, s ktorými môže byť problém. V Pythone môžete IDE používať na ovládanie väčšiny kódov, čo je prínosom.

Je zrejmé, že všetky tieto dôvody robia z Pythonu najpopulárnejší programovací jazyk. S tým súvisí aj zvýšený dopyt po kodéroch, ktoré môžu priemyslu prispieť svojimi kódovacími schopnosťami a znalosťou Pythonu s AI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *